[Page principale | Evangile | Cantiques en franÁais | Commentaires et explications sur la Bible | La Bible]

Míkungas mia kimpeve Lari

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

 

1.                       Míkunga 1

Míkunga 1 ó buku 1

Ta kundeno Tata Nzambi,

Yandi yalanga mu kedika,

M'tsamina wa beto bantu.

Tuizidi ga n'tarisiaku,

Nzambi ya luzolo lua luingi,

N'kumbuaku ya be buzitu.

{Nkembo, kue Nzambieto

Wasala m'toto nsi.

Allťluya ! Nkembo, nsangu

Kue Vukisi !

Allťluya ! Allťluya !}

Míkunga 1 ó buku 2

M'tsamina wa Tata Nzambi,

Mfumu yi yokele mu m'lemvo,

Mu Muanandi wu ngengaka.

Mu lusakumunu luaku,

Bilundzi bieto mbo bi kunda

Nzambi, Tateto mu Yesu.

{Nkembo, kue Nzambieto} etc.

2.                       Míkunga 2

Míkunga 2 ó buku 1

Nkundi, ta tangeno nkunga

Mu zangula Muana wa Nzambi,

Yandi Nzambi ya luzolo.

Mu lufua na zingu tsiaku

Wamonekesa m'lemvo Nzambi,

Wa zibula ndzila zulu.

{Nsangu, ngolo kua Nge,

Yesu Kivukisi.

Alleluya !

Nkembo, nsangu,

Kue Nge Mfumu ;

Alleluya ! Alleluya !}

Míkunga 2 ó buku 2

Yesu, tambula nzitusu

Nge we ntangu ba sidi ntangu,

Nkunga wa bŰ bakakuka.

Mputa zaku za tu kŻla,

Mpasi zaku za tu wasisa

Mu ba na zingu tsia mona.

{Nsangu, ngolo kua Nge, } etc.

3.                       Míkunga 3

Yesu, Nge kakudi tsieto,

Wa tugana, mu mpasi zaku,

N'kululu ya mankululu.

Mfumu, yokele mu nkembo,

Mu Nge beto tue na nungunu,

Lusakumunu na nsayi.

Vukisi tsia n'talu,

Zakalť ku zulu,

Nge wa mbote

Mu n'tsalulu.

Ta m'kundeno,

Ta m'sikeno

Mu mvu ya mvu..

4.                       Míkunga 4

Míkunga 4 ó buku 1

Nkembo kue Tata Nzambi ! (x2)

Wa kubika ku zulu

Kiandu kia kondo kue mbazi.

Mvukulu mu Nge yena, (x2)

Matondo masakila,

Zola, nsangu, kue Nzambieto.

Míkunga 4 ó buku 2

Nkembo kue Muana meme ! (x2)

Wa bonga buka tsieto

Ga kulunsi, mu tu kula.

Satana ba mu nunga, (x2) ;

Yesu, Kakudi tsieto,

Kue Nge tu t‚ gana nkembo.

Míkunga 4 ó buku 3

Nsangu kue Yesu Kristo ! (x2)

Kue Nge ngolo, buzitu,

Kue Nge kimfumu na nkembo !

Ntangu ba sidi ntangu, (bis)

Ta kembeleno Nzambi,

Wa tu tambudi mu Yesu.

5.                       Míkunga 5

Míkunga 5 ó buku 1

Mu luzolo lua Tata Nzambi,

Tu kutakanť mu Yesu ;

M'nua mieto mbo mi sakumuna

Luzolo lua kondo nsuka.

Nkembo kua Nge, Tateto Nzambi !

Nkembo kua Nge m'kua luzolo !

Bala baku baua kakula mu m'bi

Bakumbisi nkumbuaku ye nsangu.

Míkunga 5 ó buku 2

Ntete Nge wa sala m'toto nsi

Wa kubika buka tsieto

Ga luse luaku ku mazulu

Mu nkembo wu lembo suka.

Nkembo kua Nge, Tateto Nzambi !

Nkembo kua Nge m'kua luzolo !

Bala baku baua kakula mu m'bi

Bakumbisi nkumbuaku ye nsangu.

Míkunga 5 ó buku 3

Dzunu, bimvuama bia kuzulu

Biena bia beto mu Yesu.

Ntangu ya mbila ya kimpuanza

Ni yawu yo, kubameno !

Nkembo kua Nge, Tateto Nzambi !

Nkembo kua Nge m'kua luzolo !

Bala baku baua kakula mu m'bi

Bakumbisi nkumbuaku ye nsangu.

Míkunga 5 ó buku 4

Tata ! Lundzi tsia bala baku

Tsi fukamane mu kunda

Bunene bua luzolo luaku,

Ah ! Yesu Kristo, sa m'sualu !

Nkembo kua Nge, Tateto Nzambi !

Nkembo kua Nge m'kua luzolo !

Bala baku baua kakula mu m'bi

Bakumbisi nkumbuaku ye nsangu.

6.                       Míkunga 6

Míkunga 6 ó buku 1

Ta tangileno Nzambi nkunga

Mu wakasa nsangu zandi.

Nzambi ya luzolo, ya dzunu,

Wa zibula ndzila zulu.

Bueso bua buingi ka tu geni,

Beto mbangi zť na zingu.

Mu ntsakati ta kumbiseno

Nzambi Tateto mu Yesu.

Míkunga 6 ó buku 2

Bilundzi bieto bi zangudi

Nzambia Mpungu we na zola.

Tu tsigeni mu m'tima mieto

Kue Nge na tÍ mu mvu ya mvu.

Ngolo, zola, m'lemvo na ngangu,

Bi vukane mu Nzambieto.

Ntsiangu dibundu die na vuvu

Mu zingu tsia mankululu.

7.                       Míkunga 7

Míkunga 7 ó buku 1

Nkembo kua Yesu Kristo,

Muana wa mosi wa Tata.

Mu tu kakula mu m'bi

Yandi wa kŰka ga m'toto !

Mfumu Yesu! Kembosua

Buabu te mu mvu ya mvu,

Mfumu Yesu! Kembosua

Buabu te mu mvu ya mvu.

Míkunga 7 ó buku 2

Muana meme wa n'longo,

Wa fua mu lufua lua mpasi ;

Ga manima wa nunga

Mpiema mu ngolo za Nzambi,

Wa manisa lulendo

Lua lufua na lua m'tantu,

Wa manisa lulendo

Lua lufua na lua m'tantu.

Míkunga 7 ó buku 3

Nge tomono tu zolo.

Wa nua mbungu ya luvuezo,

Mu gana kue bilandi

Mbungu ya lusakumunu ;

Mfumu Yesu ! Kembosua

Buabu te mu mvu ya mvu,

Mfumu Yesu ! Kembosua

Buabu te mu mvu ya mvu.

8.                       Míkunga 8

Míkunga 8 ó buku 1

Kembeleno mu dibundu,

Yesu zololo bantu !

Wa tsi gana mu tu kula,

Beto, Yesu tu vuidi.

Ntantama mbo ka kotesa

Bimeme biandi mu nzo

Ya Tata Nzambi, mu nkembo:

Mu ba neto kintuadi.

Míkunga 8 ó buku 2

Nkembo kue Mfumueto Yesu !

Mpasi zeto mbo zi wa,

Bu tu kota ku mazulu

Ku lembolo bidzilu.

Mu mvumbukulu ya nitu,

Mu zingu tsi lembo wa,

Dibundu mbo di zangula

Muana meme wa n'longo.

Míkunga 8 ó buku 3

Kembeleno mu dibundu,

Yesu kakudi tsieto.

Yandi zebi mpasi zeto :

Mu m'timandi beto tue.

Ntangu ni mu diata yena,

Ta beno tsiana Yesu ;

Ta luateno buderede

Mu zitisa Mfumueto.

9.                       Míkunga 9

Kue yandi wa tu sukula

Mu menga mandi ma n'talu,

Kimfumu tsi yokele nkembo !

Muana meme fuanakane

Mu tambula nsangu, ngolo,

Nzitusu, mayela na ngangu,

Nzitusu, mayela na ngangu.

10.                  Míkunga 10

Míkunga 10 ó buku 1

Yesu Kristo fuani tsia Tata Nzambi !

Muana Nzambi, mbazi mbo zi m'kunda...

Nkembo kua Nge ga m'toto nsi wa bantu,

N'sangu kua Nge wa lungisa m'tsieno.

Míkunga 10 ó buku 2

Nge wa sisa kimfumu kia mazulu.

M'kaÔluaku wa kumbisa Nzambi ;

Buderede, bulongo, na luzolo,

Kulunsi dia Yesu dia songa bio.

Míkunga 10 ó buku 3

Wa nanguka, mu ngolo zaku Yesu,

Ku mazulu, mu kota mu nkembo ;

Tu ku muini mu nkembo wa wu nene,

Nge, Muana muntu, wa nunga lufua.

Míkunga 10 ó buku 4

Nkembo kua Nge wa nata mpu ya nsende ;

M'tima mieto, mi bambuka mpasi...

Mfumu Yesu! Lufua luaku lua mpasi,

Nkembo, nsangu, nzitusu kua Yesu.

11.                  Míkunga 11

Míkunga 11 ó buku 1

M'lemvo na nkembo kue Nzambi bie,

Nzambi, ya luzolo ! Luzolo lua n'talu

Nkumbuak'ya be nsangu mu mitima mieto;

Nsayi kue bŰ basidi vuvu, (x2).

Míkunga 11 ó buku 2

Wa tu gana kabu dia m'lemvo

Di tu gana dzunu, dzunu mu mitima ;

Nsayi yi yokele : ndzila ya zibulu

Ga luse lua Tateto Nzambi, (x2)

Míkunga 11 ó buku 3

Kue beto nkembo wa mvu ya mvu,

Ku mbanza ya nkembo : kue Yesu kimfumu.

Mbo tu ba na Yesu, mu nsayi, mu kiese ;

Beto, mbutu za buta Yesu, (x2).

Míkunga 11 ó buku 4

Nzambi ya m'lemvo na ya nkembo,

Nge zololo bantu ba wa gana Mpeve ;

Tuizidi mu kunda, mu nkumbu ya Yesu,

Kakudi tsieto mu masumu, (x2).

12.                  Míkunga 12

Míkunga 12 ó buku 1

 

Míkunga 12 ó buku 2

Jina lako lisifiwe, Neema yako

Iliyotujia katika uzuri

Tulikuwa gizani sasa uso wako

Waleta mishale ya nuru mioyoni.

Míkunga 12 ó buku 3

Tupo wana wako, jina nzuri la Baba

Latujaza heri, hakika, amani

Roho wako mhuri, mwangaza na Mwalimu

Na karibu nawe tumekubaliwa.

Míkunga 12 ó buku 4

Ni mapendo yako, kifo, uhai wako

Vilivyotuletea hii sehemu

Kila moja wetu asisahau kamwe

Kwamba tulitakaswa ili tumukuze.

13.                  Míkunga 13

Míkunga 13 ó buku 1

Ukamilifu usiyoweza kusemwa

Wa uwezo, mapendo, hakibaísiyokwisha, Ė isiyokwisha

Mwana wa Mungu milele !

Utukufu wa mbinguni

Kwa amani yako, Kanisa lako pe ndwa

Lainama kuabudu (ter)

Míkunga 13 ó buku 2

Wakaa ee Yesu, kwa kuume kwa Baba

Ukivikwa uwezo, nuru, utukufu Ė na utukufu

Mungu wetu (bis)

Mioyo zetu (bis)

Yainama mbele yako kwa kutii

Pia kukuinua (ter).

14.                  Míkunga 14

Míkunga 14 ó buku 1

Mbinguni kwa kiti cha Baba

Twakuona ee Mwokozi

Pumzikoni vile nuruni

Una uwezo na kuíngaa

Kazi ya neema imekwisha:

Umekaa patakatifu ;

Juu utukufu umepewa

Watawala juu ya vyote.

Míkunga 14 ó buku 2

Twashinda kwa ushindi wako

Yesu Mwokozi muweza,

Juu katika utukufu

Umetangulia wako !

Tuna tumaini la mbingu,

Linalokutegemea

Tuna uhakika wa roho

Ni Musingi wa imani.

Míkunga 14 ó buku 3

Sifa kwa kichwa cha kanisa!

Bibi arusi mupendwa

Pande zako punde atakaa,

Akibariki milele

Wewe Bwana mwenye uzuri

Tutakaofurahia,

Na pendo lako la ajabu

Litakuwa siku zote.

15.                  Míkunga 15

Míkunga 15 ó buku 1

Mungu wa pendo na neema!

Twafurahi kukutana

Mbele ya uso wako mzuri

Kuabudu na kubariki

Na Katika salama yako

Kweli Upewe ibada,

Iletayo mashukurani,

Marashi : jina la Yesu.

Míkunga 15 ó buku 2

Bwana ingia nafsi zetu

Na wema wako wa ajabu,

Utuwashie moto wako

Wa pendo lako Ee Bwana ;

Ndipo sifa zitatokea

Mioyoni mwetu kwa Roho

Ili tuimbe rehema zako

Na pendo ndani ya Yesu.

Míkunga 15 ó buku 3

Tunapenda kuketi pale

Twawekwa na kaziyake

Na tunafuata nyayo zake,

Hadi mbinguni alipo

Ni pahali patakatifu

Ambapo mlango ni wazi

Sifa za waamini zapanda

Kwakokupitia Yesu

16.                  Míkunga 16

Míkunga 16 ó buku 1

Umoja wa Kanisa wapendeza

Bwana Yesu, wakufurahisha

Kwa kulipenda ulijitolea

Wataka liwe nawe mbinguni

Míkunga 16 ó buku 2

Roho yako Yesu yatukusanya

Karibu nawe katika pendo

Heri gani kukuabudu pamoja

Twatangaza kufa na kurudi

Míkunga 16 ó buku 3

Ni kutamu ndugu wakikuabudu

Roho wako akiwa kiongozi

Katika nyimbo na maombi yetu

Tunayokutolea pamoja.

Míkunga 16 ó buku 4

Ni kweli palipo uwepo wako

ukileta uhuru moyoni

kila mwamini katika amani

asikia nguvu, uhakika.

Míkunga 16 ó buku 5

Na Itakuwaje kwa mukutano

Mbinguni kanisa litakuona

Furaha gani isiyo na mwisho

utukufuni likikuabudu.

17.                  Míkunga 17

Míkunga 17 ó buku 1

Ulitualika, tena kwa siku hii

Mwokozi Muabudiwa ili tulishwe

Katikati ya jangwa, wajenga meza hii

Kumbusho la pendo lako (bis).

Míkunga 17 ó buku 2

Kando yako, Bwana,kanisa lazunguka

Kukumbusha kifo chako hadi urudi,

Twavunja mukate, tunakunywa kikombe,

Kumbusho la pendo lako (bis)

Míkunga 17 ó buku 3

Uovu wetu ulikulemea kichwani

Mzigo wa uchungu na muzito sana;

Lakini kwa amani, tunasherekea

Kumbusho la pendo lako (bis)

Míkunga 17 ó buku 4

Tukionja mkate huu, na kinywaji hiki

Vinaelekeza macho yetu juu.

Na Punde tutamaliza safari yetu

Tutatambua u pendo (bis)

Míkunga 17 ó buku 5

Asante Yesu, Mwokozi na Mwaminifu!

Bila kivli tutakuona mbinguni

Na tutatukuza, kwa sifa ya milele,

Ukubwa wa pendo lako (bis)

18.                  Míkunga 18

Míkunga 18 ó buku 1

Mbele ya kiti cha baba

Akaapo kwa heshima

Jicho letu latazama

Uzuri wako Bwana

Utukufu ulio nao

Ndani ya kuíngaa kwako

Watuangazia kweli ndani ya mioyo yetu

Míkunga 18 ó buku 2

Kungaa kwa uso wako

Sikokuvutiapo tu

Kwani neema yako kubwa

Yaangaa usoni mwako

Kwa neema ulishuka

Duniani mwa uasi

Ulipotuchukulia maovuhatazambi

Míkunga 18 ó buku 3

Nafsi yashangaa sana

Juu ya upendo huu

Ulio mukubwa sana

Hauna hata mpaka

Hivyo sisi twatamani

Kurudi kwako hapa

Ili tuone, tutamke

Makuu ya pendo lako.

19.                  Míkunga 19

Míkunga 19 ó buku 1

Tukaribie na kwa nyimbo zetu

Mwana Kondoo mupendwa akuzwe

Alishinda na alifufuka

Tutangaze makuu yake yote

Sisi wenye : kupendwa na Kristo (bis)

Míkunga 19 ó buku 2

Alitufilia kama sadaka

Tukapokea upendo wake

Kwa kutuokoa katika giza

Alikubali fimbo za uhaki

Akafanywa : chukizo, laana (bis)

Míkunga 19 ó buku 3

Twakuabudu sadaka ya toleo

Wewe ulitununua sisi

Tukumbushapo kifo, mateso

Tunangoja siku yakuonekana

Mbinguni : kama bibi arusi (bis).

Míkunga 19 ó buku 4

Tunasherekea kwa meza hii

Pendo la Kondoo uliyechinjwa

Kwako roho zetu zinalindwa

Zikionja salama na uheri

Na kwa bei ulivinunua : ulivinunua (bis).

20.                  Míkunga 20

Míkunga 20 ó buku 1

Mbele ya kiti cha neema

Twakuabudu Mungu wetu

Tukiingia patakatifu

Kwa njia ya Yesu Kristo.

Míkunga 20 ó buku 2

Mkate wa juu ushibishao

Ni chakula chetu kweli

Ndani ya Yesu tumepewa

Uzima unaodumu.

Míkunga 20 ó buku 3

Paíli pa kikombekikali

Ulichomunywesha, Mungu

Mwokozi mwema na mupole

Ametupa cha wokovu.

Míkunga 20 ó buku 4

Kwa sauti ya malaika

Tukinyakuliwa juu

Tutamuimbia sifa zake

TutamuonaÖsiku nzuri !

21.                  Míkunga 21

Míkunga 21 ó buku 1

Yesu sadaka ya Mungu

Ulishuka duniani

Ukafunga ile shimo

Itutengayo naye.

Míkunga 21 ó buku 2

Ukavaa mwili wa mutu

Ukateswa kabisa ;

Kwa Kuokoa kiumbe

Ukapata uchungu.

Míkunga 21 ó buku 3

Ni wewe hekima yetu

Uhai na salama

Kimbilio kwa mateso

Wokovu wa milele.

Míkunga 21 ó buku 4

Ee Mwokozi mwaminifu

Twabaki ndani yako

Hadi uzima milele

Waishi tutaishi.

22.                  Míkunga 22

Míkunga 22 ó buku 1

Kwa kutuokoa, Bwana wa uzima

Alisumbuliwa na kuaibiwa

Sifa kwakeMwana

Sifa kwako Kondoo

Pokea mioyo yetu, mshahara wako

Ulioupewa, kwa mlima kalvari.

Míkunga 22 ó buku 2

Kifo chako Yesu, kikaosha zambi

Ukafunga shimo kwa miguu yetu

Sifa kwake Mwana

Sifa kwako Kondoo

Twakusifu Bwana, ulitupa amani

Heri, ukombozi kwa mateso yako.

Míkunga 22 ó buku 3

Kututajirisha, mwenyewe mbinguni

Ukawamaskini, wewe Mungumkubwa

Sfa kwake Mwana

Sifa kwako Kondoo

Pokea mapendo na heshima zetu

Viwe kwako Mungu pasipo mwengine.

Míkunga 22 ó buku 4

Mema ya pendo lako Mchungaji wetu

Unatuandalia meza kila siku

Sifa kwake Mwana

Sifa kwako Kondoo

Wapendwa wako Bwana wanafurahi

Wakionja pendo na matunzo yako.

Míkunga 22 ó buku 5

Kwa amani twafwata uriti wetu

Wewe ni sehemu yetu kwa milele

Sifa kwake Mwana

Sifa kwako Kondoo

Mukombozi Mungu, unayetupenda

Upewe nguvu, ufalme na heshima.

Míkunga 22 ó buku 6

Milele na milele tutakusifu

Pendo lako kubwa na ushindi wako

Sifa kwake Mwana

Sifa kwako Kondoo

Pokea mioyo yetu, mshahara wako

Ulioupewa, kwa mlima kalvari.

23.                  Míkunga 23

Míkunga 23 ó buku 1

Nani atatukuza, nani atatambua,

Pendo lililokushusha toka mbinguni

Kwenda Getsemane,...Golgota ya damu

Pale ulipochomwa mkuki na Mungu.

Míkunga 23 ó buku 2

Siyo wale, Bwana, majeshi wa mbinguni,

Ama vile vyote ambavyo uliumba

Ama urefu wa bahari na mbingu,

Vitakavyotukuza upendo wako.

Míkunga 23 ó buku 3

Yesu ! Pendo lako na neema yako nzuri,

Nani atavikuza ? ni sisi waovu tu

Uliofanya wafalme, makuhani,

Kwa ajili yao ulionja kifo.

Míkunga 23 ó buku 4

Wakombolewa tu, kwa raha takatifu,

Wataimba wema wako na kubariki.

Uliwanunua, Ee Yesu, kwa damu

Watakuwa nawe milele mbinguni.

24.                  Míkunga 24

Míkunga 24 ó buku 1

Twakuona ukiangaika

Ukinywa kikombe kile

Tunakuona ukijitoa

Mtakatifu kwetu waovu.

Míkunga 24 ó buku 2

Kifo chako sadaka safi

Tukitazame daima

Damu yako ilituosha,

Ikatufungulia mbingu.

Míkunga 24 ó buku 3

Pendo lako ni kubwa Kristo

Linagusa mioyozetu

Ulifilia ulimwengu

Wewe ndiye Mwokozi wetu.

25.                  Míkunga 25

Míkunga 25 ó buku 1

Kama Kondoo ulikufa, Yesu

Kwa zambi zetu, Mukombozi wetu

Pendo gani ? ni pendo la ajabu

Kwa kutuokoa, Yesu ukafa.

Míkunga 25 ó buku 2

Kwa ule wakati zambi zetu

Zilikuletea azabu kali

Kwa kufa ukavunja minyororo

Ukatuletea neema, raha.

Míkunga 25 ó buku 3

Amen ! Bwana ! Uwezo na sifa

Kwako heshima, hekima, ufalme

Tangu sasa tunasema na wewe :

Ubarikiwe Ee Mukombozi.

26.                  Míkunga 26

MwanaKondoo uliteswa

Ukachukua taabu yetu

Na ukatufanya kwa Baba

Wafalme na makuhani

Pamoja tunakuheshimu

Twakusifu na kukuinua

Nguvu, ufalme pia kutii

Mioyoni tunakuabudu

Amen ! Amen ! Bwana ! Amen.

27.                  Míkunga 27

Míkunga 27 ó buku 1

Twakuona utukufuni

Ee Mwokozi !

Tukionja ushindi wako

Mwenye nguvu

Milele pamoja na Mungu

Kwa kuume kwa Baba Mungu

Uliyeshuka duniani

Na upole.

Míkunga 27 ó buku 2

Kwa sisi ukawa laana

Ee Mwokozi !

Ukateswa zaidi sana

Ee Mwokozi !

Damu íkatoka mbavu zako

Ukatuondolea zambi

Kwa kufa kwako tunaishi

Ee Mwokozi.

Míkunga 27 ó buku 3

Tunakungoja toka mbingu

Ee Mwokozi !

Ulisema waja kututwaa

Yesu mweza !

Furaha isiyo na mwisho

Yakutazama sura yako

Na vile yakukufanana

Ee Mwokozi.

28.                  Míkunga 28

Yesu, neema, damu yako

Na musalaba wako

Kungaa kwa uso wako

Vyatupatia haki

Nafsi yetu yapumzika

Ndani yako Mwokozi

Wewe mwanzo na chemchemu

Ya uheri milele.

29.                  Míkunga 29

Míkunga 29 ó buku 1

Katupenda mpaka kufa

Mwokozi wa mapendo

ĎKatushindia shetani

Hadi kwa ngome yake, (bis).

Míkunga 29 ó buku 2

Namna vilikulemea

Pekee kwa saa ya giza

Kuachwa pia na hofu

Ya zambi zetu nyingi, (bis).

Míkunga 29 ó buku 3

Sasa fujo ya mawimbi

Yaliyokufikia

Ďkatuletea pumziko

Ya kazi yako nzuri, (bis).

Míkunga 29 ó buku 4

Kando yako wateule

Wako hapa duniani

Sasa wanaonja raha

Ya nyumba yake Baba, (bis).

30.                  Míkunga 30

Míkunga 30 ó buku 1

Kondoo wa Mungu Kristo akafa

Mutini (bis)

Pazia pale íkapasuka

Kwa muti (bis)

Kwa patakatifu sana,

Mbele ya Mungu twafika

Kwako Yesu uliyejitoa

Mutini (bis)

Míkunga 30 ó buku 2

Uliinuliwa toka chini

Mutini (bis)

Ulikunywa kikombe chetu

Mutini (bis)

Kwa pendo Ďkakimaliza

Damu yako ilituosha

Tumeokoka kwa milele

Kwa muti (bis)

Míkunga 30 ó buku 3

Hayani sifa zako Ďkangaa

Mutini (bis)

Yesu uliupata ushindi

Mutini (bis)

Milele upewenguvu,

Heshima na sifa nyingi

Kwa sababu ulishinda

Mutini (bis)

31.                  Míkunga 31

Míkunga 31 ó buku 1

Nyimbo za mbinguni

Ni nzuri sana

Vinanda na nyimbo

Jaeni mbingu

Kwa nafasi kubwa,

ule wimbo mpya

Daima waanza

Kando ya Kondoo.

Míkunga 31 ó buku 2

Kwa kiti cha enzi

Tutakuona

Ukivikwa taji

Za kila aina

Na mikono yako

Inaonyesha

Ginsi uliteswa

Kwa musalaba

Míkunga 31 ó buku 3

Neema ya milele!

Uliye chinjwa

Ukajitolea,

ĎKamwanga damu

Kwa patakatifu,

Uheshimiwe

Mungu Baba yako

Aabudiwe.

Míkunga 31 ó buku 4

Nyimbo za mbinguni

Ni nzuri sana

Vinanda na nyimbo,

Vyajaa mbingu

Heshima na nguvu,

Kuzo milele

Kwa Mungu mushindi,

Na Kondoo wake.

32.                  Míkunga 32

Míkunga 32 ó buku 1

Mwana wa Mungu, wa ajabu

Waonekanausoni

Upendo muzuri wa Baba

Hata sifa zake nyingi

Washika dunia mkononi

Uliitosha utupuni

Vyote vinaimba Hekima,

Na kuzo lako Muweza.

Míkunga 32 ó buku 2

Mbele ya Baba kifuani

Wamupendeza daima

Mupo mumoja uwezoni

Mupo mumoja pendoni

Ulipenda, siri ya ajabu

Kutoka patakatifu

Kuja dunia yenye zambi

Ili ufe Mwana Kondoo.

Míkunga 32 ó buku 3

Upendo, neema ya ajabu

Twakuona Mutu, Mungu

Kwa sanduku hadi kalvari

Ukifwata njia chungu

Mugeni, ulikataliwa

Hata na walio wako

Ukanywa kikombe kichungu

Shambani mwa Getsemane.

Míkunga 32 ó buku 4

Ukabeba, Mwana Kondoo

Kwa saa za giza mutini

Hukumu ya makosa yetu

Pia gazabu ya Mungu

Ee Bwana tutakutukuza

Milele kule mbinguni,

Na roho zetu zitaimba

Pendo lishindalo kifo.

33.                  Míkunga 33

Míkunga 33 ó buku 1

Yesu rafiki yetu mkubwa

Pendo gani !

Atupenda kushinda ndugu

Pendo gani !

Jamaa, rafiki, wanapita

Heri yaja na kutoweka

Moyo wake tu hauchoke

Pendo gani

Míkunga 33 ó buku 2

Yu uzima wetu milele

Pendo gani!

Na kwa milele tutukuze

Kazi yake !

Kwa damu yake tumeoshwa

Alipotukuta jangwani

Kwa neema akatuokoa

Pendo gani !

Míkunga 33 ó buku 3

Alijitoa kama zabihu

Pendo gani!

Anapenda kutubariki

Pendo gani!

Nafsi yetu imusikie

Kwa amani, kamwe, isiogope

Iishi karibu na Yeye

Kwa upendo.

34.                  Míkunga 34

Míkunga 34 ó buku 1

Kazi ya milele, tutakapo pumzika

Bila mwishowako watakuabudu

Wakitupa taji juu ya miguu yako

Wakistaajabu na watainama, (x2).

Míkunga 34 ó buku 2

Tutautazama uso wa Muabudiwa,

Uzuri wa Mwokozi, Bwana Arusi

Na tutavumbua fumbo isiyopimwa

Ya neema na mapendo bila mpaka, (x2).

Míkunga 34 ó buku 3

Kwako pekee Yesu, kwa nuru yako nzuri

Wewe jua la haki liangazalo

Kanisa litavaakatika utukufu

Nuru safi ya ukamlifu wako, (x2).

Míkunga 34 ó buku 4

Utaona pekee lile unalotaka !

Tunda kamili la kazi ya msalaba

Utafurahia kazi ya nafsi yako

Mapendo yako Mungu yatatosheka, (x2).

35.                  Míkunga 35

Míkunga 35 ó buku 1

Twaishi kwako, chemchemu njema

Tufurahie nuru yako

Kukuona mbele ya Baba

Yesu, pumziko ya roho yetu.

Míkunga 35 ó buku 2

Mungu alitutolea Yesu

Na kwake akaleta amani

Akapendezwa na uhaki

Deni yetu kweli imelipwa.

Míkunga 35 ó buku 3

Tuna heri, Bwana wema wako

Umetufungulia mbingu

Na mukristo kwa utulivu

Aingia kwani ameokoka.

Míkunga 35 ó buku 4

Kwa nini tusikupende Yesu ?

Uliyejitolea kwetu

Wewe ambaye pendo lako

Laja kila siku mbele yetu.

36.                  Míkunga 36

Míkunga 36 ó buku 1

Watufunza, watufariji

Yesu ukiwa mbinguni

Kwani Roho na neno Lako

Vyabaki na wateule.

Míkunga 36 ó buku 2

Twasikia sauti yako

Kupitia neno Lako

Roho wako hufahamisha

Agusa moyo na macho.

Míkunga 36 ó buku 3

Kumbukumbu La pendo Lako

Lafikiawalio wako

Katika Jangwa watukuzwa

Twaonja mema ya mbingu.

Míkunga 36 ó buku 4

Hilini Neno La uzima,

Kama tunda La Eskoli

Linalotupatia nguvu

Jangwani tulikulapo.

Míkunga 36 ó buku 5

Muda kitambo kazi yake

Itakwisha kwa kundi hii

Tutakapo kuona nuruni

Tutazungumuza nawe.

37.                  Míkunga 37

Míkunga 37 ó buku 1

Yesu, Nguvu, Mwamba wangu

Mwokozi wangu mkuu

Adui hawataweza

Nikilindwa nawe.

Míkunga 37 ó buku 2

Kwa Neema ulinisamehe

Umenipa mbingu

Ninazungukwa na nguvu

Imani yatosha.

Míkunga 37 ó buku 3

Wewe ndiye Mukombozi

Na mwenye upendo

Wewe ni uheri, sifa

Na Mwokozi wangu.

38.                  Míkunga 38

Míkunga 38 ó buku 1

Neno lako ni aminifu

Bwana halipite kamwe

Nafsi yangu iliaminiyo

Haitaogopa tena.

Míkunga 38 ó buku 2

Ninajuwaee wazo nzuri

Miongoni mwa kondoo zako

Hakutapotea yoyote

Mchungaji uliahidi.

Míkunga 38 ó buku 3

Wana wa pendo lako kubwa

Tupokifuani mwako

Hata dunia na kuzimu

Havitatutosha kwako.

39.                  Míkunga 39

Míkunga 39 ó buku 1

Bwana wangu mwema

Uliniponya

Nipo mushahara

Kwa kazi yako

Nilikuwa mnyonge

Sasa ni wako

Neema yako nzuri

Kaniokowa.

Míkunga 39 ó buku 2

Chunga kwa rehema

Nafsi milele

Katika furaha

Na usalama

Unishike mkono,

Nisilegeye

Nichunge daima

Karibu nawe.

40.                  Míkunga 40

Míkunga 40 ó buku 1

Ni ndani ya Mungu

Kwa tumaini lote

Mioyo yapumzika

Uvumilivu wako,

Rehema yako kubwa

Vinanionyesha

Matunzo ya pendo.

Míkunga 40 ó buku 2

Ni kutamu kwangu !

Kuwa wewe ni Baba

Yu nami popote

Waniangazia neema

Wapokea maombi

Unanitazama,

Wanipa imani.

Míkunga 40 ó buku 3

Salama na pendo

Furaha kamilifu

Ni vyangu milele

Naona mbele yangu

Njia nzuri ya raha

Ni ya utukufu

Yaenda mbinguni.

Míkunga 40 ó buku 4

Bwana niongoze

Ukinishika mkono

Linda nyayo zangu

Mungu kwa pendo lako

Nguvu, hekima yako

Vinatuzunguka

Ni msaada wa nguvu.

41.                  Míkunga 41

Míkunga 41 ó buku 1

Nikufikilipo Bwana

Pia neema yako

Moyo wangu wafurahi

Kwani utakuona, (x2).

Míkunga 41 ó buku 2

Hata kama ninachoka

Ninasonga mbele tu

Kama mahali pakavu

Kunakoota miiba, (x2).

Míkunga 41 ó buku 3

Hata adui ni wengi

Kwa kunishambulia

Kwa mitego ya hatari

Wanizunguka sana, (x2).

Míkunga 41 ó buku 4

Ninaweza kila siku

Kufuata njia yako

Na kwa pendo lako kubwa

Kuonja lifaalo, (x2).

Míkunga 41 ó buku 5

Bwana, pumziko na Mwamba

Wokovu, haki yangu

Wanikaribia mimi

Wanipendeza mimi, (x2).

Míkunga 41 ó buku 6

Yesu, Mukombozi wangu

Nijaze uhodari

Wezesha mtumishi wako

Akuwe mwaminifu, (x2).

Míkunga 41 ó buku 7

Hadi siku wateule

Washindi ndani yako

Wakivaa kanzu nyeupe

Watakuona kuzoni, (x2).

42.                  Míkunga 42

Tumutazamie Yesu,

Bado kitambo Mwokozi

Atarudi toka mbingu,

Katika kungoja kwa heri

Nafsi zetu ziwe tayari

Tuwe macho, tusilale

Wakristo, Mwokozi aja.

43.                  Míkunga 43

Míkunga 43 ó buku 1

Kamwe sitapungukiwa

Kwani Bwana ni Mchungaji

Ninaishi chini ya gongo

La asiyebadilika

Kweli Yesu ulinitia

Miongoni mwa kondoo zako.

Míkunga 43 ó buku 2

Ulinipa salama yako

Najua ulinipenda

Nikipita katika moto

Najua sitaungua

Macho yako ni juu yangu

Ongoza yangu juu yako.

Míkunga 43 ó buku 3

Bwana nikukaribiapo

Sioni woga yeyote

Neema yako ni mwamba mkubwa

Kimbilio haki kwangu

Ulinishika mkononi

Shetani hata nitosha.

44.                  Míkunga 44

Tufurahi wakristo, (bis) ;

Bado kitambo Yesu,

Ndani mwetu atatukuzwa

Bwana utarudia, (bis)

Tutakutana nawe

Na tutaishi ushindi.

45.                  Míkunga 45

Míkunga 45 ó buku 1

Siku gani tutaona

Kanana ya mbinguni ?

Juu ya mbingu mwasikia ?

kristo anatuita.

Na tutaishi naye,

zoruba itakoma

Tutaimba kwa milele

wimbo wa salama.

{Heri kamilifu, Uheri, uheri

Heri kamilifu, Pumziko ni Bwana

Kanisa litakapokusanyika mbinguni

Litaimba bila mwisho :

Sifa kwake Kondoo.}

Míkunga 45 ó buku 2

Wateule wataona,

utukufu wa Kristo

Wakiwa wamefufuka,

watamshuhudia

Wakisifu ushindi,

kazi ya musalaba

Pamoja kando ya kiti,

tutampa naziri.

Míkunga 45 ó buku 3

Kama kule juu mbinguni,

mwenye zambi akitubu,

Malaika kwa umoja,

wabariki Bwana

Itakuwa furaha,

wakati kundi lake

Litakapo kombolewa,

nakushinda vyote.

Míkunga 45 ó buku 4

Kanana ni fasi nzuri,

Ni inchi ya ahadi

Tukikusanywa na Mungu,

kwa upendo wake

Tutaimba milele

wimbo wa kufurahi

Utasikika mbinguni,

Milele daima.

Míkunga 45 ó buku 5

Siku hiyo ya milele,

itaangaa asubui

Sote katika umoja

Na mapendo pia

Na tutasema tena

Na yule Muabudiwa :

Mwana Kondoo astahili

nguvu na mamlaka

{Heri kamilifu, uheri, uheri} etc.

46.                  Míkunga 46

Míkunga 46 ó buku 1

Ta landeno Mfumu Yesu

Mu ndzila ya sinuku.

Yandi wa lungisa m'tsieno

Mu nsalulu za mbote ;

Tuendeno kue Mfumu Yesu

Mu diata mu kedika,

Ndzila mpfinka, ndzila zingu

Tsilembo wa mu Yesu.

Míkunga 46 ó buku 2

Nsayi kue bala ba Nzambi :

Ba ng‚ luwilukulu ;

Bawu ba vutu butuka

Mu mambu na mu Mpeve.

Nzambi mbo ka gana lenda

Kue bilandi bia Yesu

Mu bika bifu bia ntama

Mu diata mu busantu.

Míkunga 46 ó buku 3

Ntontolo ze ga m'toto nsi :

Nkundi ta sikameno.

Mu ntangu ya mpfietokoso,

Ta landeno Vukisi ;

Ta luateno binuanunu

Mu kambidila m'tantu,

Mu landa ndzila ya Nzambi,

Mu ntsalulu za mbote.

Míkunga 46 ó buku 4

Nsuka ya ndzila ya Nzambi

Ku gata dio dia nkembo,

Kuna ku ngenga tsidzidi

Tsia Yesu, Muana Muntu.

Mu nkembo, ga ntadisiaku,

Mbo tu ku kunda Yesu ;

Mbo tu tsituka ntsiana Nge :

Mbo tu ba mpila mosi.

47.                  Míkunga 47

Míkunga 47 ó buku 1

Mfukamane ga malu maku,

Ntsiana Marie, mu longoka ;

Mu dzunu tsie ni dingi dingi,

Yesu ndzololo na ku wŗ.

Míkunga 47 ó buku 2

Mfukamane, ndziť mu bunsana,

Mu ntontolo na mu mpasi ;

Bomba m'timani : ku ntindisa,

Ku nkusuna mansangaza.

Míkunga 47 ó buku 3

Mfumu Yesu, ga malu maku

Ndzololo ba, mu ku kunda

Kintuadi na mbazi za zulu :

Nzangudi Muana wa Nzambi.

Míkunga 47 ó buku 4

Mfumu, bonga m'kaÔlu mieto

Mi tukidi kunsia m'tima :

M'dingi we na nsunga ya mbote,

Wu bele mu ngula yuki.

48.                  Míkunga 48

Míkunga 48 ó buku 1

Nkembo, ngolo, kue Nzambieto,

Buzitu bua mvu ya mvu ;

Ta vutuleno matondo

Kue Yesu Kivukisi !

Míkunga 48 ó buku 2

\Ba ku luika mpu ya nsende,

Menga maku ma ntalu

Ma tsamuka ga kulunsi,

Nzambi buka ku semba.

Míkunga 48 ó buku 3

Mpasi, kue Nge Yesu Kristo,

Mu bukaka bua lufua :

Mu kakula beto bantu,

Mu tu gana mvukulu.

Míkunga 48 ó buku 4

Nkembo, ngolo, kue Nzambieto,

Buzitu bua mvu ya mvu ;

Ta vutuleno matondo

Kue Yesu Kivukisi !

49.                  Míkunga 49

Míkunga 49 ó buku 1

Tembo tsia mana pupa

Mu mitima mieto,

Mu katula kidzunu,

Beto wŰnga pele ;

Tu kadidi bunkuta,

Bungu mu Yesu tuť :

Gakimosi na yandi,

Mbo tu nunga m'tantu.

Míkunga 49 ó buku 2

Zingu, ga meso meto,

Ntsiana ku mpimpa tsiť ;

Nge mbo tu tsaminika,

Vukisi tsia n'talu !

Mu ba mu butsieleka,

Mu mona nkemboaku ;

Ni Nge tu tsÓndisaka :

Ta yangalaleno.

Míkunga 49 ó buku 3

Ntangu ya bunokena,

Ntangu ya mpasi yť ;

Me ndziÍ ga moko m‚ku,

Nge lŻngi wa m'bote.

Luzolo luaku mu me

Ka luena nsuka ko ;

Yesu, keba bimeme :

Kabakasa mia m'bi.

Míkunga 49 ó buku 4

Mfulukidi mu kiese,

Mbo nzebi luzolo

Na m'lemvo wa Nzambieto,

Mu ntangu za zonso.

Mu ndziÍtolueto ga nsi,

Beto tuÍ banzenza ;

Yesu, kimvuama tsieto,

Nge ku sobaka ko.

50.                  Míkunga 50

Míkunga 50 ó buku 1

Nkumbu ya Muana wa Nzambieto

Nkumbu yi yokele nsangu ;

Nkumbu yi tsaminika m'toto

Mu songa m'botes za Nzambi.

Míkunga 50 ó buku 2

Nkumbu ya Muntu we na tsiadi,

Tsia bantu ba kondo vuvu,

Wa nata dema dia masumu

Mu kula bedi ku mpimpa.

Míkunga 50 ó buku 3

Nkumbu ya Yesu yÍ na ngangu,

Mu sakumuna bimeme ;

Nkumbu yi bvukas‚, ga m'toto,

Bimeme bia Mfumu Yesu.

Míkunga 50 ó buku 4

Mvukulu mu Nkumbua Yesu yť,

Nkumbu ya kondo kifuani :

M'vutu ya kiminu kia bantu

Ba sidi vuvu mu Nzambi.

Míkunga 50 ó buku 5

Gakimosi, ta zanguleno

Nkumbu yŰ ya nzitukulu ;

Ta kumbiseno Nkumbu Yesu :

Yesu wa nunga bitsinda.

51.                  Míkunga 51

Míkunga 51 ó buku 1

Tata tomono zolo Yesu,

Muanandi wa tsi kulula ;

Kue beto bala ba m'tsamina,

Nkumbuandi ya sinuku ye.

Míkunga 51 ó buku 2

Kuena muntu ko wu lue nsinsa,

Bungu Nge ni butsieleka ;

Bia bionso mu Nge bia bibote,

Nge yokele mu luzolo.

Míkunga 51 ó buku 3

Ga m'toto nsi, mu m'tima mieto,

Ta landeno Mfumu Yesu ;

Kue Yesu makabu ma n'talu,

Mu buzitu bua kiminu.

52.                  Míkunga 52

Míkunga 52 ó buku 1

Tuedi ku bungamba, bungamba bua masumu,

Ku mpimpa ya tsiadi, vuvu tsia tu kondo.

Mu luzolo lua Nge, Yesu, tukakukidi ;

Kimpuanza tsia zingu : kabu dia Nge Mfumu.

Míkunga 52 ó buku 2

Kuť nani tu kuenda ? Tu zabikisa Mfumu

Mu landa ndzil‚ku, mu ba gakimosi ;

Mambu maku Yesu, zingu tsia mankululu,

Tu kuikidi mu Nge : tu tambudi mia Nge.

Míkunga 52 ó buku 3

\Bomba m'tima mieto, m'bi yi sÍmpi ga m'toto :

Kiandu kia Satana, sese dia bungungu ;

Tu kakula mu m'bi mu ba mu buderede,

Tu gana lumbu tÓ bidia bia kimpeve.

Míkunga 52 ó buku 4

Mu nkunga wa kiese, ta tondeno Mfumueto,

Ta yangalaleno mu Vukisi tsieto ;

Yesu mbo ka kuiza, mu baneto kintuadi,

Ta tatamaneno mu kÍla m'lumieto.

53.                  Míkunga 53

Míkunga 53 ó buku 1

Kue Vukisi tsieto

Tu t‚ yawula :

Bomba m'tima mieto,

Vuvu mu Nge tsie.

M'tsamina wa Nzambi

Mu m'tima mieto,

Mayongongo pele,

M'tsaminaku kua.

Míkunga 53 ó buku 2

Lumbu tsia sinuku

Kue bo basolo,

Kiminu ki sÍmpi !

Yesu sa m'sualu !

Dibundu diaku, Nge,

Mu lumbu tsina,

Mbo buana dio mu nzo

Ya Tata Nzambi.

54.                  Míkunga 54

Míkunga 54 ó buku 1

Teko tsia zingu, tsia m'tsamina,

Teko tsia m'lemvo wa Nzambi;

Nsayi, dzunu tsia mankululu :

Kunku tsia bo be mu Yesu.

Míkunga 54 ó buku 2

Nsayi kue bilandi bia Yesu

Bi nua mamba ma luzolo

Ga teko tsia Tateto Nzambi,

Mu kuť kuri mu kiminu.

Míkunga 54 ó buku 3

Wo tambudi mambu ma Nzambi,

Kunsia m'tima ka lunda mo ;

Tsiana m'ti we ga ndeko nzadi

Wu buta pŰka dia mbutu.

Míkunga 54 ó buku 4

Ta weno mampolo ma kiese,

Mu dikila lundzi tsieto ;

Nsayi kue wo, we ga m'toto nsi,

Nua ga teko tsia luzolo.

 

55.                  Míkunga 55

Míkunga 55 ó buku 1

Bilumbu biabionso

mu nzo ya Tata Nzambi,

Na Yesu Vukisi,

Yandi wa tu kula !

Na Nge Nzambia dzunu,

ya zola, ya m'tsamina,

Gakimosi na Nge

bilumbu biabionso.

Míkunga 55 ó buku 2

Ku mbanza ya n'longo,

nkemboaku mbo wu ngenga ;

Mu kiminu tsieto,

tu mueni wo Mfumu.

Mbo tu bimba mbutu

za m'lemvo wa Nzambieto,

Gakimosi na Nge

bilumbu biabionso.

56.                  Míkunga 56

Míkunga 56 ó buku 1

Kiese kue bŰ ba ku zebi,

Yesu, Nge lembo sob‚ ;

Vukisi tsiani, Mfumuani,

Nge LŻngiani wa m'bote.

Míkunga 56 ó buku 2

Me ka ndiena na ntsatu ko:

Nge mbo ku mbandilaka.

Ku ngeni minu na vuvu ;

Kue Nge ni ti yekole.

Míkunga 56 ó buku 3

Mu ntangu ya mpfietokoso,

Nge we ga kati dieto ;

Mbo wukula lundzi tsiani

Mu ba nŗku kintuadi.

Míkunga 56 ó buku 4

Nt‚ntama, me bo ni kota

Ku zulu, mu nzo Nzambi,

Mu ku mona mu m'tsamina,

Nge LŻngi wa bimeme.

Míkunga 56 ó buku 5

Kiese kue bŰ ba ku zebi,

Yesu Nge lembo sob‚ ;

Vukisi tsiani, Mfumuani,

Nge LŻngiani wa m'bote.

57.                  Míkunga 57

Míkunga 57 ó buku 1

Nsi ya dzunu, g‚ta dia n'longo

Nsayi kue bo baua kakula ;

Mbanza nkembo, belo tsia toma,

Kiese kiaku me nkekolo.

Dzunu, dzunu, kue Yesu tsiena :

Matsimuna mena koko.

Míkunga 57 ó buku 2

Mbo ni kota, mu nzo ya Tata,

N'kakukidi mu m'lemvo waku ;

Mbila n'ku nt‚ mu bonga buka

Tsiť wa baka ga kulunsi.

Dzunu, dzunu, kue Yesu tsiena :

Matsimuna mena koko.

58.                  Míkunga 58

Míkunga 58 ó buku 1

Kua kuonso na Yesu ! Kundzi dia bimeme

Mu lembo gumuka, ta simbeno Yesu !

Mu kuenda ku matu ka mungolo zetoako ;

Kua kuonso na Yesu ! Ndzila zulu ya muasi.

Míkunga 58 ó buku 2

Kua kuonso na Yesu ! LŻngi wa luzolo.

Kua kuonso na Yesu ! Mini bu miteka,

Kua kuonso na Yesu ! Tala mpimpa yi buidi,

Kua kuonso na Yesu ! Mu mintsiantsia mia buisi.

Míkunga 58 ó buku 3

Kua kuonso na Yesu ! Ta landeno Mfumu.

Mu Yesu ta nunga bunkuta bua lufua ;

Yesu ku mantuala : ta beno ga manima.

Kua kuonso na Yesu ! Mu lufua na mu zingu.

59.                  Míkunga 59

Míkunga 59 ó buku 1

Yesu kue Nge ni ta kuiza,

Nzololo na ku landa ;

N'kekolo ntangu zazonso,

Nkuizulu ya m'lumieto.

Wua ndziaululu zani :

ę Mfumu Yesu, sa m'sualu ! Ľ

Kimvuama kia kinkululu,

Mu Yesu lundzi ke na tio.

Míkunga 59 ó buku 2

Mpuina mu mitima mieto,

Lemina dia bimeme:

Yesu ni teko tsia zingu

Ku sese dia bunsana.

Wua ndziaululu zeto :

ę Mfumu Yesu, sa m'sualu ! Ľ

Vuvu tsia bilandi biaku,

Yesu Kristo mu Nge tsiena.

Míkunga 59 ó buku 3

Ndziangalale mu m'lemvoaku :

Luzolo lu yokele !

Nzololo na mona Yesu,

Mu ba nandi kintuadi.

Wua ndziaululu zeto :

ę Mfumu Yesu, sa m'sualu ! Ľ

Mvutu ya bisambu bieto,

Mfumu Yesu Nge we na yo.

60.                  Míkunga 60

Míkunga 60 ó buku 1

Yesu ndiku yi yokele,

Nzolani ya m'timani ;

Yesu tomono ku nzolo :

Yandi Vukisi tsiani.

Míkunga 60 ó buku 2

Yesu Kristo ni m'tsamina

Wu tsaminika ndzila,

Mu ntangu ya ndzietoluani,

Ngantu me na lembo bua.

Míkunga 60 ó buku 3

Yesu ni ngula luzolo,

Dzunu tsiani ga m'toto ;

Yesu zingu tsia mvu ya mvu,

Yandi ntuadisieto.

Míkunga 60 ó buku 4

Vuvu tsieto mu Yesu tsie :

Nt‚ntama mbo ka kuiza

Mu bonga dibundu diandi,

Ngatu dia ba mu dzunu.

61.                  Míkunga 61

Míkunga 61 ó buku 1

Mfumu, tu sietole meso

Mu tala bie wa sala,

Zulu die ku mayengele

Tsiana m'luri wa nzoaku.

Míkunga 61 ó buku 2

Na mana tala mbuetete

Zi ngenga ku mazulu...,

Mu lulendo lua Nge Mfumu

M'tsaminau we lamu.

Míkunga 61 ó buku 3

Mbakudi bufioti buani

Na bunene bua Nzambi;

Nitu muntu ye mfumfuta

Ga meso ma Nge Nzambi.

Míkunga 61 ó buku 4

M'kua masumu we mu tsiadi,

Tomono yoka ntalu

Mbuetete za kondo kumu,

Zi tsaminika zulu.

Míkunga 61 ó buku 5

Mu luzolo lua Nzambieto,

Beto tue na Vukisi,

Kabu dia Nzambi kue bantu

Ni Muanandi wa mosi.

62.                  Míkunga 62

Míkunga 62 ó buku 1

Tutsindisa, Mfumu mpÓmpa yi buidi,

M'toto nsi we kunsia mayongongo,

Vuvu tsieto mu m'tsamina wa Nzambi :

Ba ga kati dieto Mfumu Yesu !

Míkunga 62 ó buku 2

Nsatu za nza za magombo ma bantu,

M'sendo na ndandu ni matsimuna ;

Tu kekolo nsayi ya mankululu :

Ba ga kati dieto Mfumu Yesu !

Míkunga 62 ó buku 3

Mu Nge Mfumu, m'tima mi yangalale,

Mu Nge dibundu die na m'lumiandi,

Ga luse luaku lundzi tsie na dzunu :

Ba ga kati dieto Mfumu Yesu !

Míkunga 62 ó buku 4

Ku mazulu, zu diaku Mfumu Yesu,

Mbo di tsindisa bilandi biaku,

Ntangu zazonso, te kumansukina,

Mu luzolo luaku Nge weneto.

63.                  Míkunga 63

Míkunga 63 ó buku 1

Mpasi za mona Yesu

Za kondo kifuani ;

Ba m'koma ga kulunsi

Ga kati dia n'tunta.

Sendo wa buderede,

Masembo ma Nzambi,

Mfumu Yesu ka nata,

Yandi wa kondo m'bi.

Míkunga 63 ó buku 2

Yesu wa yizi kula

Bantu bedi mu m'bi.

Ta monekesa m'bieto

Mbo ta kala Yesu.

Bantu ba mu niekona,

Mfumu ! Ba ku vueza ;

Mu bunsana, mu tsiadi,

M'timaku wŗ luala.

Míkunga 63 ó buku 3

Mu ntangu ya nkaÔlu,

Ba ku yambidika

Kue Nzambi ya busantu

Wa ku teka nima.

Diambu dia nditukulu :

Nzambi wa fundisa

Muana we ka zololo,

Mu nkesi zazonso.

Míkunga 63 ó buku 4

Miamionso mi tsuikidi,

Nzambi yangalale !

Mbo meni mana nunga,

Kotele mu nkembo.

Nkembo kue Mfumu Yesu :

Kue yandi nzitusu,

Matondo ma sakila,

Na tÍ mu mvu ya mvu.

64.                  Míkunga 64

Kue Nge wu tu zololo,

Nge wa sukula mvindu ya mbieto

Mu menga maku, Yesu ;

Nge wa tu bvukase mu kimfumu,

Tsia bantu ba tumbu

Kue Nzambi Tataku :

Kue Nge nsangu, nkembo,

Kue Nge ngolo, ngangu,

Na tÍ mu mvu ya mvu,

Amen ! Amen !

65.                  Míkunga 65

Míkunga 65 ó buku 1

Ku ndongesa, Mfumu,

Ku ndongesa ;

Keba lundzi tsiani

Ntangu zonso.

Nzololo na diata

Mu ndzila ya mbote,

Meso mani kue Nge,

Mfumu Yesu !

Míkunga 65 ó buku 2

Mu ntangu ya mpasi,

Ku ndongesa ;

TÍmbo tsia m‚ pupa,

Ku ntuadisa.

Mu ntangu ya mpÓmpa,

Tala kue me, Mfumu,

Katula bunkuta

Ku m'timani.

Míkunga 65 ó buku 3

Mu Mpev'aku, Mfumu,

Ku ndongesa

Ngatu na zitisa

Nkumbu ya Nge.

TÍ ku mantsukina,

Mu ngolo za Nzambi,

Keba lundzi tsiani

Mfumu Yesu !

66.                  Míkunga 66

Míkunga 66 ó buku 1

Nkembo kua Ngeye

Wa nunga lufua ;

Nungunu kue Yesu,

TÍ mu mvu ya mvu.

Bŗ muťni m'tsamina :

Mbazi ya yiza

Mu katula tadi

Diaba ga mpiema.

{Nkembo kua Ngeye

Wa nunga lufua ;

Nungunu kue Yesu,

TÍ mu mvu ya mvu.}

Míkunga 66 ó buku 2

Dzunu tsia tingi,

Yesu moyo kÍ !

M'tima wa tsimeme

Weka mu nsayi.

Mu ntsakati, Mfumu,

Mbo tu samuna

Ga meso ma bantu,

Nungunu yaku.

{Nkembo kua Ngeye} etc.

Míkunga 66 ó buku 3

Bu meni nunga,

Bongele buka

Tsia kubika Nzambi

Mu bungu dia Nge.

Ntantama mbo kuiza ;

Yesu, kembosua !

Zakale ga kiandu

Mu nkembo waku.

{Nkembo kua Ngeye} etc.

67.                  Míkunga 67

Míkunga 67 ó buku 1

N'tsiana ba mpumpa bŰ be mu bingana,

Mfumu Yesu, bÍto ku tolo tue !

Bisari mbo bi bika mambu maku,

Mu ba nguala za bantu be mu m'bi.

Mu kintekoto tsia mitima mieto,

Tu fukamane mu lomba kue Nge :

Katula bubolo mu m'tima mieto,

Tu vumbula, Mfumu, tu vumbula !

Míkunga 67 ó buku 2

Mabanza meto ku bÓma bia m'toto,

Beto ta zimbakana bua buingi

Tsima, Mfumu Yesu, tsie ngula salu :

Ta ba ga malu maku mu ku wŗ ;

Ku m'tima mieto Mpeve mbo yi zŰnza :

Bakala dieto mbo ka tu bongaÖ,

Mu nsakati, ta keleno m'lumieto :

Tu vumbula, Mfumu, tu vumbula !

68.                  Míkunga 68

Míkunga 68 ó buku 1

Kue Nzambi ndizidi,

Me ndizidi !

Minu ni s‚ mu Nge :

Me ndizidi !

Ntontolo bu zi kuiza

Ntsiana nzadi yi sÍmpi,

Keba lundzi tsiani,

Me ndizidi !

Míkunga 68 ó buku 2

Ndizidi lumbu ti,

Me ndizidi !

Ngani lubakusu,

Mu lembo bua.

Satana wť na miangu,

Ah! Yesu, kumbakisa !

Kue Nzambi ndizidi,

Me ndizidi !

Míkunga 68 ó buku 3

Ndizidi kue Mfumu,

Me ndizidi !

Mbakisa mu mpasi,

Me ndizidi !

M'songo wa mpfietokoso

Wu yalangane ga nsi,

Ntsiangu me ndizidi,

Me ndizidi !

Míkunga 68 ó buku 4

Kue Nzambi ndizidi,

Mu ndzilandi !

Mu ba gakimosi,

Me ndizidi !

Ndzietolo, ga m'toto nsi,

Nt‚nta mbo yi manisa ;

Kue Nzambi ndizidi,

Me ndizidi !

69.                  Míkunga 69

Míkunga 69 ó buku 1

Nge lembolo na kidzunu,

Iza kue Mfumu Yesu ;

Luzolo lua Mfumu Yesu

Ka luena na nsuka ko.

Yesu mbo ka fulusa

M'tima mieto mu nsayi ;

Bunkuta, wonga pele :

Nkembo kua Nge Yesu !

Míkunga 69 ó buku 2

Nge we mu mpasi za zÓngi,

Iza kue Mfumu Yesu ;

Yandi wa yiza ga m'toto,

Mu gana lubakusu.

Yesu mbo ka fulusa

M'tima mieto mu kiese ;

Bukaka, tsiadi pele :

Nkembo kua Nge Yesu !

Míkunga 69 ó buku 3

Beno lue mu kintekoto

Tsia bunkuta bua lufua,

Izeno kue Mfumu Yesu,

Yandi Kakudi tsieto.

Zingu mu Yesu tsiena,

Mu Yesu mbo tu y‚la,

Yandi wa nunga lufua :

Nkembo kua Nge Yesu !

70.                  Míkunga 70

Míkunga 70 ó buku 1

Mu bunsana bua masumu,

Ndizidi kue Nge Vukisi ;

Vuvu tsiani mu menga ma

Yesu, Muana meme, mbuana !

Míkunga 70 ó buku 2

Mu kintekoto tsia m'tima,

Mu bunkuta tangu zonso,

Zingu tsiani mu mvinta tsie :

Ku mbakisa, Mfumu, buabu !

Míkunga 70 ó buku 3

Mu luzolo luaku Yesu,

Ku nsukudi, ku nsemese.

Ndieka wa Nge, Muana meme,

Bungu ku tambudi, mbomba !

71.                  Míkunga 71

Míkunga 71 ó buku 1

Yesu zololo ka kota :

Zibula ! Zibula buabu !

Yandi mvukulu ka neti :

Zibula ! Zibula buabu !

Yesu mbo ka gana m'lemvo

Kue bŰ ba zibudi m'tima ;

Ntangu yeka kua ya nkufi :

Zibula ! Zibula buabu !

Míkunga 71 ó buku 2

Zibuleno m'tima mieno :

Zibuleno ! Zibuleno !

Ngatu ka lu lemvokela :

Zibuleno ! Zibuleno !

Bikeno nsalulu za mbi,

Mu Yesu mbo lu kakuka ;

Mambu mandi ma tsieleka :

Zibuleno ! Zibuleno !

72.                  Míkunga 72

Míkunga 72 ó buku 1

Ku zulu na ga m'toto nsi,

Kuena nkumbu ya k‚ ko

Yi fuanakane na nkumbu

Ya Yesu, Kivukisi.

Nkumbu yŰ, ya Yesu,

Nkumbu ya lusalusu !

{Nkumbu yŰ, Nku mbu Yesu,

Nkumbu ya Muana Nzambi !}

Míkunga 72 ó buku 2

Bunene bua bantu ba nza,

Bunene bua bamfumu,

Yesu tomono bua yoka :

Ngangu zandi za nene.

Nkumbu yŰ, ya Yesu,

Nkumbu ya lusalusu !

{Nkumbu yŰ, Nku mbu Yesu,} etc.

Míkunga 72 ó buku 3

K‚mu ka bue kua di bele,

Yesu lenda bakisa ;

Mbo ka bakisa bimeme

Bio bie biazelangana.

Nkumbu yŰ, ya Yesu,

Nkumbu ya lusalusu !

{Nkumbu yŰ, Nku mbu Yesu,} etc.

Míkunga 72 ó buku 4

Yesu mbo ka tula nsayi

Mu m'tima mia gumuka ;

Kuena tsima ko ga m'toto

Tsie ba lenda ba nsinsa.

Nkumbu yŰ, ya Yesu,

Nkumbu ya lusalusu !

{Nkumbu yŰ, Nku mbu Yesu,} etc.

73.                  Míkunga 73

Míkunga 73 ó buku 1

Izeno kue Yesu Kristo :

Mbila ka t‚ lu ta ;

Beno ntama lua gumuka,

Lumbu tsi izeno !

Míkunga 73 ó buku 2

Yesu tomono lu zolo,

Yandi m'kua luzolo.

Beno lue mu mpfietokoso,

Lumbu tsi izeno !

Míkunga 73 ó buku 3

Mbo ka lemvokela bantu

Bedi mu masumu ;

Tambuleno lubakusu,

Lumbu tsi izeno !

Míkunga 73 ó buku 4

Mbo ka sukula mitima :

Mbo ka katula m'bi.

Lumbu tsi lumbu tsia m'lemvo ;

Lumbu tsi izeno !

74.                  Míkunga 74

Míkunga 74 ó buku 1

Ta kundeno Nzambi

Mu butsieleka ;

Mu bilundzi bieto

Ta kembeleno

Yesu, Muana Nzambi,

Kakudi tsieto,

Yandi wa vuezoka

Mu tu kakula.

Nzitusu ! Nzitusu !

Nsangu za be kue Nge !

{Nzitusu ! Nzitusu !

Kue Nge Yesu Kristo !

Izeno kue Tata

Mu m'tima mosi ;

M'tsamina wa Nzambi

Wu monekene.}

Míkunga 74 ó buku 2

Ntsakati ku m'tima,

Vuvu mu Yesu :

Ta yangalaleno

Mu m'lumi weto ;

Ntantama ka kuiza

Kunsia matuti,

Mu bonga dibundu,

Dibundu dia ndi.

Nzitusu ! Nzitusu !

Nsangu za be kue Nge !

{Nzitusu ! Nzitusu !} etc.

75.                  Míkunga 75

Míkunga 75 ó buku 1

Ndiangalale mu sadila

Yesu, Vukisi ;

Kue yandi me ni tsigeni,

Mu m'tima mosi.

{Yesu bonga zingu tsiani :

Kue Nge mia mionso !

Mu m'lemvo wa Tata Nzambi,

Nkakula mu m'bi.}

Míkunga 75 ó buku 2

Me nzololo na ku landa

Mu buderede ;

Ngatu Mfumu na sadila

Luzolo luaku !

{Yesu bonga zingu tsiani :} etc.

Míkunga 75 ó buku 3

Mu ntangu ya mpfietokoso,

Bunkunta pele !

Vuvu tsiani mu Nge Yesu,

Kimvuama tsiani !

{Yesu bonga zingu tsiani :} etc.

Míkunga 75 ó buku 4

Nkundi, tuendeno ku matu,

Ku nsi ya nkembo ;

Mu m'nua mieto ta tangeno

Nkunga mia Nzambi.

{Yesu bonga zingu tsiani :} etc.

76.                  Míkunga 76

Míkunga 76 ó buku 1

Ga moko ma Nge me ngeni

Zingu tsiani tsia tionso.

Ku gan‚ndi m'sua kue muntu

Mu simba zingu tsiani.

{Mia mionso kue Nge ! (x2)

Kue Nge ngeni zingu tsiani

Mu m'tima mosi.}

Míkunga 76 ó buku 2

Ka ndiena na bunkuta ko

Mu ku landa Mfumuani.

Nzololo na wa zu diaku

Mu ku sadila Mfumu.

{Mia mionso kue Nge ! (x2)} etc.

Míkunga 76 ó buku 3

Nge tomono zaba Mfumu

Nsatu ze ku m'timani.

Nge zololo me na nunga

Ngatu na ba mu nsayi.

{Mia mionso kue Nge ! (x2)} etc.

Míkunga 76 ó buku 4

Bonga nitu, bonga lundzi,

Ni ku geni biabionso.

Mu ngolo za Mfumu Yesu,

Me, nkakukidi mu m'bi.

{Mia mionso kue Nge ! (x2)} etc.

77.                  Míkunga 77

Míkunga 77 ó buku 1

Kue Yesu me ni tsigeni,

Nkuikidi mambu mandi,

Nzololo na sadila mo,

Mu nsayi na mu mpasi.

{Bilumbu bia bionso, Mfumu,

Ni Nge tu sikidil‚ ;

Tala zingu, tala lufua,

Vuvu tsieto mu Nge tsie.}

Míkunga 77 ó buku 2

M'tantu ka mana telama,

Ka ni mon‚ wonga ko ;

Kintuadi na Yesu Kristo,

Mbo ni nunga Satana.

{Bilumbu bia bionso, Mfumu,} etc.

Míkunga 77 ó buku 3

Mu dzunu na mu m'tsamina,

Me mbo ni tanga nkunga,

M'timani mu lusambulu,

Mu ntangu ya ntontolo.

{Bilumbu bia bionso, Mfumu,} etc.

Míkunga 77 ó buku 4

Bantu ba mana kunkala

Mu zingu tsiani ga nsi,

Kue me diambu di yokele :

Na ba ndiku ya Yesu.

{Bilumbu bia bionso, Mfumu,} etc.

78.                  Míkunga 78

Míkunga 78 ó buku 1

BÍto mu Nge Mfumu Yesu

Tue na ndiku ya mbote.

Nge mbo wu tu widikil‚,

Ngatu wa tu bakisa.

Nge zebi bipfuma bieto,

Mvita za ntangu zonso;

Nge zololo buderede :

Yesu, Nge m'kua luzolo !

Míkunga 78 ó buku 2

BÍto mu Mfumueto Yesu,

Tue na ndiku ya mbote.

Yandi zÍbi mpasi zeto,

Na ndiaululu zeto.

Ta yauleno kue Yesu,

Ta zibuleno m'tima !

Mambu mandi ma sinuku

Mbo ma tu yangidika.

Míkunga 78 ó buku 3

BÍto mu Nge Mfumu Yesu,

Tue na ndiku ya mbote.

Ndongosoluaku ya mbote :

Nungunu mu Nge yena !

Ta diateno mu kedika,

Mu ndzila ya sinuku ;

Mvutu ya bisambu bieto,

Mfumu Yesu kue Nge ye.

79.                  Míkunga 79

Míkunga 79 ó buku 1

Yesu wa sisa kiandu kia Tatandi,

Wa yiza ga m'toto nsi mu tu kŻla ;

Ku mpaka bituizi ka butuka,

Yandi Muana wa mosi wa Nzambi.

{Wa tsieleka ! Wa tsonama we !

W‚ ntambudi, kunsia m'tima ;

Yesu me ka tomono zolo !

Wa tsonama wena !}

Míkunga 79 ó buku 2

Yesu kua kuonsoni kedi kue yende,

Mu kue sť bubote, mu kue wasisi ;

Yandi wa lemvokela masumu,

Wa sakumuna bala ba fioti.

{Wa tsieleka ! Wa tsonama we !} etc;

Míkunga 79 ó buku 3

Yesu wa sisa kiandu kia Tatandi,

Wa yiza ga m'toto nsi mu tu kŻla ;

Ku mpaka bituizi ka butuka,

Yandi Muana wa mosi wa Nzambi.

{Wa tsieleka ! Wa tsonama we !} etc.

Míkunga 79 ó buku 4

Yesu wa sisa kiandu kia Tatandi,

Wa yiza ga m'toto nsi mu tu kŻla ;

Ku mpaka bituizi ka butuka,

Yandi Muana wa mosi wa Nzambi.

{Wa tsieleka ! Wa tsonama we !} etc.

80.                  Míkunga 80

Míkunga 80 ó buku 1

Nguidi mbila ya Mfumuani :

Ntambudi mu ku m'landa ;

Mbongele kulunsi diani :

Ndizidi, ku ntuadisa !

{Nzololo na landa Yesu,

Mu nsayi na mu mpasi,

Tala fua, tala mpe vuka,

Na tÍ ku mantsukina.}

Míkunga 80 ó buku 2

Ndzila Nzambi ya mpasi yť:

Ndzila yŰ ya fioti yť.

Yena ndzila ya bukaka,

Ndzila ya mpfietokoso.

{Nzololo na landa Yesu,} etc.

Míkunga 80 ó buku 3

Mbo sisa bŰ ba zololo,

Mu tambula lugogo :

Bifingu bia bantu ba nza,

Mitsotso na nkuamusu.

{Nzololo na landa Yesu,} etc.

Míkunga 80 ó buku 4

Yesu mbo ka gana m'lemvo

Na nkembo, mu ku m'landa.

Mu yandi : nsayi, nungunu,

Na dzunu tsi lembo wa.

{Nzololo na landa Yesu,} etc.

81.                  Míkunga 81

Míkunga 81 ó buku 1

Yesu ga kati dieto ke,

Meso mandi kue beto me,

Ta weno zu dia Mfumueto :

Mbo ka tu bakisa ! (x2)

Ta weno zu dia Mfumueto :

Mbo ka tu bakisa !

Míkunga 81 ó buku 2

Yesu ga kati dieto ke,

Meso mandi kue beto me,

Ta weno zu dia Mfumueto :

Mbo ka tu kakula ! (x2)

Ta weno zu dia Mfumueto :

Mbo ka tu kakula !

Míkunga 81 ó buku 3

Yesu ga kati dieto ke,

Meso mandi kue beto me,

Ta weno zu dia Mfumueto :

Yandi m'kua luzolo ! (x2)

Ta weno zu dia Mfumueto :

Yandi m'kua luzolo !